Wij stellen ons graag aan jullie voor!

Sinds 1 april 2023 zijn wij samen de vaste gezichten in huisartsenpraktijk Co-Med Helmond gelegen te Peeleik 17b.

Wij stellen ons hierbij graag aan jullie voor:

Stefan van Rooijen: “In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens ben ik gaan promoveren op het Fit4Surgery programma en werkzaam geweest op de afdeling chirurgie. Naast de huisartsopleiding ben ik me altijd bezig blijven houden met fitheid en leefstijl. Dat heeft onder meer geresulteerd in een boek: Fit4Life. Mijn aandachtsgebieden binnen het huisartsen vak zijn dan ook chirurgie en leefstijl.

Wellicht tot snel op het spreekuur.

Stefan van Rooijen: werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag om de week.

Maudi Kuijs: “In 2014 heb ook ík de opleiding Geneeskunde afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voordat ik besloot huisarts te worden heb ik op verschillende afdelingen gewerkt: gynaecologie, spoedeisende hulp en ouderenzorg. De aandachtsgebieden binnen het vak zijn palliatieve zorg, gynaecologie en seksuologie.

Maudi van Rooijen-Kuijs: werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag om de week.

Jullie zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op het spreekuur.

Met vriendelijke groet,

Stefan van Rooijen & Maudi van Rooijen-Kuijs, huisartsen